Projectes

El GEMAT ha realitzat un gran nombre de projectes de recerca, tant competitius com subcontractats per alguna empresa, sempre mantenint un equilibri entre la recerca bàsica y la recerca aplicada. Entre el mes recents es poden destacar: 
 
  • Nanobiopharmaceutics finançat per la UE
    MEMCAT finançat pel Ministeri d’Educació y Ciència
    Desenvolupament de Hot Melts de silicones
    Desenvolupament de formulacions de cautxú amb propietats de shielding magnetic finançat per la OTAN