Blackboard

El Grup, a través de la seva experiència docent, 
ha penjat els continguts de les diferents assignatures 
impartides en el Blackboard Academic Suite.
 

http://iqs.blackboard.com/webapps/login/